"Var och ens rätt att njuta av konst"

Välkommen till OFFKONST!

Konstnärlig gestaltning, konstprojektledning och konstkonsultationer. Allt anpassat efter Era unika behov.

Superscript

Våra tjänster

Långsiktiga och hållbara lösningar, alltid skräddarsydda utifrån Era unika behov.

Konstnärlig Gestaltning

Konstnärliga gestaltningar för så väl offentliga som privata verksamheter.

Konstprojektledning

Konstprojektledning och konstkonsult för konstnärliga gestaltningar i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

 Konstkonsultation

Rådgivning, inköp, hängning av konst, försäljning,  dokumentation,  databasarbeten, inventering och kommunikation.

Superscript

Skicka kontaktförfrågan Här

Eller se ytterligare kontaktinformation längre ned på sidan.
Namn E-post Meddelande Skicka in